Onze naam

Café-restaurant de Ziel.

De Ziel?
Wat een naam voor een restaurant…
Hoe verzinnen ze het…

Ja, we horen het vaak. Daarom hieronder een nadere toelichting.

Waar komt toch die naam vandaan?

Ons restaurant ligt midden in de Almeerse Literatuurwijk. Alle straten en gebouwen in deze wijk ontlenen hun naam aan de literatuur.
In het poëziedeel van de Literatuurwijk zijn straten o.a. vernoemd naar Gorter, Roland Holst, Nijhoff, Marsman, J.J. Slauerhoffstraat.
Ons restaurant is gelegen aan de Poëziestraat in gebouw Archipel. In gebouw Archipel bevinden zich o.a. een woonzorgcentrum, een gezondheidscentrum, seniorenflats en ons restaurant.
Wat was er toepasselijker om dan namen te kiezen die te maken hebben met literatuur, poëzie, gezondheid/arts en ook met een specifieke datum.

Archipel is opgericht in het honderdste geboortejaar van de arts, dichter en prozaschrijver J. Slauerhoff en bovendien was het toen 75 jaar geleden dat zijn debuutbundel Archipel werd gepubliceerd. Het eerste gedicht in deze debuutbundel heet De Ziel.

Daar komt die naam dus vandaan!

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close